Bouldering

Bouldering er en klatresport der man klatrer på store steiner i stedet for i fjellsider. Bouldering kan også gjøres i spesielle klatrevegger innendørs. Disse klatreveggene er mer utfordrende enn vanlige klatrevegger, og har blant annet overheng og kanter.

I bouldering klatrer man uten tau og andre hjelpemidler. Man bruker bare hendene, føttene og kroppen til å forsere steinen. Steinene er sjelden høyere enn 6 meter, og under steinen eller klatreveggen ligger det tykke matter slik at klatrerne ikke skader seg dersom de faller ned.

Bouldering ble opprinnelig brukt av fjellklatrere når de skulle trene opp styrken i fingrene. Senere ble bouldering utviklet til en egen sport. Europa har mange fine områder der man finner naturlige steiner som kan brukes til bouldering.

Alle steiner og klatrevegger som brukes til bouldering har sine egne utfordringer og hindre man må forsere. Når man konkurrerer innen sporten, skal man passere hindrene raskest mulig. Hvilke hindre man møter, avhenger av hvilken steintype som brukes. Noen steintyper har vertikale sprekker, andre har horisontale sprekker. Steinene kan også ha utspring og egger. Av og til må man bevege seg sidelengs for å forsere hindrene. Klatrevegger som brukes til bouldering er laget for å etterligne steinenes naturlige hindre.